BIM

BIM

BIM staat voor Building Information Modeling oftewel, Bouw Informatie Modellering. Een onderdeel dat behoort tot de standaard van Van der Kleij Afbouw.
Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is. Ook binnen de afbouw waar de uitwerking van zowel de grote lijnen, maar met name de details van belang zijn, maken wij het verschil.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.
In de automotive en aerospace-industrie worden al heel lang dergelijke methodieken en informatieopslag succesvol toegepast. In traditionele processen wordt vaak op allerlei verschillende ‘eilandjes’ informatie opgeslagen. Bij het BIMMEN wordt alle relevante informatie van betrokken partijen centraal opgeslagen in het digitale gebouwmodel door gebruik te maken van het ‘software-onafhankelijke’ bestandsformaat. En ook hier staat Van der Kleij Afbouw u bij.

Argilla