Bowall

BoWall is een intelligent wandconcept en biedt ontwerpvrijheid, kostenreductie tijdens bouw en exploitatie en aanpasbaarheid.

BoWall bestaat uit een geïsoleerde wand waarin boven of onderaan een kabelgoot is geïntegreerd. De goot wordt afgedekt met een gecoate of houten afneembare plint en geeft daarmee toegang tot een zone waar kabels en leidingen altijd bereikbaar blijven. Stroom, data, water of gas kunnen op deze manier naar elke locatie op de wand worden gebracht ten behoeve van bijvoorbeeld schakelaars, thermostaten, bedieningspanelen en lampen.

Wij vullen de behoefte in om efficiënt, duurzaam en flexibel te bouwen of af te bouwen tegen lagere kosten vergeleken met de traditionele wand. Met een traditionele wand bedoelen we een afbouw waarbij een wanddeel wordt geplaatst, installaties worden aangebracht en daarna met het tweede wanddeel gesloten. Maar ook een opbouwgoot of het frezen in niet-holle wanden wordt gerekend tot de traditionele wand.

De voordelen zijn voor zowel partijen uit de bouwkolom interessant alsmede voor de gebruikers.

De voordelen: 

  • Flexibiliteit in het ontwerpprogramma
  • Lage investeringskosten op afbouw en installaties
  • Forse arbeidsreductie
  • Lagere kosten tijdens installatieaanpassingen bij exploitatie
  • Uitstellen van de keuze van wandinstallaties
  • Lagere faalkosten

Functionaliteit en toepassingen

De wandmaterialen kennen diverse uitvoeringen, afhankelijk van specificatie eisen, zoals stabiliteit, hoogte, brandwerendheid en de geluidsnormen van de ruimte. Niet alleen kan BoWall als binnenwand worden toegepast, maar ook in dragende (buiten)muren, als voorzetwanden in zuilen. BoWall is geschikt voor diverse typen wandmateriaal zoals gips, hout, beton en glas.

Referenties
BoWall bewijst dat de bouw kan innoveren. Voorschrijvende partijen als adviseurs, aannemers en gebruikers van projecten zijn onze ambassadeurs. Ze zijn enthousiast over de eenvoud van het systeem en loven de gebruikersmogelijkheden, de blijvende aanpasbaarheid en de kostenbesparingen.

Bowall is een product van Bohebiflex B.V. De afzet verloopt via de distributiekanalen van Knauf en Technische Unie.

Argilla